Kinh doanh bán lẻ
YM:looptelecom 
Hỗ trợ giải pháp
YM:khachgiangnam 
Hỗ trợ kỹ thuật
YM:onlyyou_t_hd 


 

.............

5. Điều khiển pin mặt trời

Chúng tôi cung cấp bộ điều khiển hệ thống pin mặt trời của các hãng nổi tiếng trên thế giới: MidNite Solar, Apollo Solar.

·        T80HV Turbo charger controller (Apollo Solar)

200V max PV input, 80Amp MPPT charger controller

·        T80 Turbo charger controller (Apollo solar)

140V max PV input, 80Amp MPPT charger controller

·        Classic 150 charger controller (MidNite Solar)

150 max PV input, 86Amp MPPT charger controller

·        Classic 200 charger controller (MidNite Solar)

200 max PV input, 78Amp MPPT charger controller

·        Classic 250 charger controller (MidNite Solar)

250 max PV input, 55Amp MPPT charger controller

 

 

 

 

Trang [1][2][3]