Kinh doanh bn lẻ
YM:looptelecom 
YM: lam_dtvt

Hỗ trợ giải php
Hỗ trợ kỹ thuật
YM:onlyyou_t_hd 
 
 

Loop - O9300

Giới thiệu chung:...........

Loop-O9300 l sản phẩm thuộc dng mux quang (FOM – Fiber Optical Mux), một giải php l tưởng cho cc Building với ứng dụng đường truyền E1/T1-quang.

 Loop-O9300 hỗ trợ ghp knh ln tới 16 luồng E1/T1 thng qua một lin kết cp quang mang lại khả năng truyền dẫn với khoảng cch lớn hơn m khng cần bộ lặp.

 Thm vo đ, sản phẩm cn hỗ trợ cc giao diện ty chọn: một giao diện Ethernet, một giao diện DTE (Quard RS232, Quard V.35, Quard X.21, Quard RS449, Quard EIA530) cho php lựa chọn DTE/DCE  cng khả năng quản l qua cổng Console v Ethernet với giao thức Telnet v SNMP.

Để đảm bảo khả năng an ton cho truyền dẫn, người dng c thể chọn cấu hnh 1 +1 cho đường truyền quang. Cng với khả năng quản l SNMP, Telnet qua cổng Console v Ethernet, mn hnh LCD 16 k tự cng bn phm cc chức năng gip cho qu trnh điều khiển v chuẩn đon được dễ dng.

Cc đặc điểm chnh

.........    

  • Hỗ trợ ln tới 16 E1/T1 trn một lin kết quang.
  • Giao diện ty chọn: Quard RS232, quard V.35, quard X.21, quard V.36, quard V.28, quard RS530, quard RS530A.
  • Hỗ trợ ty chọn giao diện 10/100Base-T Ethernet, chế độ Bridge.
  • Giao diện quang với cấu hnh bảo vệ 1 + 1.
  • Nguồn ty chọn:

-         Nguồn AC cố định trn Unit.

-         Khả năng hot-swappable cho nguồn đi AC v DC.

  • Loopback Local v Remote cho lin kết quang v mỗi lin kết E1.
  • Quản l Telnet, SNMP qua cổng Console v Ethernet.
  • Mn hnh LCD với đn LED chỉ thị trạng thi.
Hỗ trợ cảnh bo

.