Kinh doanh bn lẻ
YM:looptelecom 
YM: lam_dtvt

Hỗ trợ giải php
Hỗ trợ kỹ thuật
YM:onlyyou_t_hd 
 
 

Loop - H3300

Giới thiệu chung:...........

Loop-H 3300 l thiết bị truyền dẫn số tốc độ cao qua đi dy cp xoắn sử dụng kỹ thuật 16PAM. Tnh đa dạng của họ sản phẩsm ny l cho php lựa chọn giao diện số v lựa chọn tốc độ bit.

            Phin bản Stand alone ny được sử dụng cho cc thu bao cn phin bản rack được sử dụng tại cc trung tm. Một số phin bản khc được lắp đặt thnh một cặp v c thể cung cấp:

-         Một đường truyền E1/T1 với cc giao diện E1/T1

-         Một đường truyền dữ liệu tốc độ cao với giao diện DTE

-         Một truy nhập dữ liệu tới E1/T1 với giao diện DTE tại một đầu v giao diện E1/T1 tại một đầu khc như được chỉ ra trong phần minh họa ứng dụng.

Loop-H 3300 cũng như một router đầy đủ v c thể kết nối trực tiếp tới một mạng LAN cho việc truyền thng tin ra mạng ngoi, điều đ đ giảm được gi thnh cũng như khng gian lắp đặt như khi sử dụng một router ngoi.

Loop-H 3300 cũng cung cấp cc cấu hnh, sử dụng cc phm bấm v mn hnh hiển thị LCD ở mặt trước của thiết bị hoặc từ cc đầu cuối gần hoặc xa. Điều ny cho php thực hiện chuẩn đon v xc định lỗi khi hệ thống đang hoạt động.

Cc đặc điểm chnh

...........

        Thay đổi khoảng cch theo tốc độ đường truyền, độ dầy của đỹn, cc nhn tố của mi trường v phụ thuộc vo gi trị lớn nhất của n (n x 64Kbps)

        Cc giao diện: V.35, X.21, EIA530, Router DTE, E1, T1

        Sử dụng kỹ thuật 16PAM

        Một mặt Loop-H 3300 c thể được cấu hnh như DTE tại một đầu v E1/T1 tại đầu kia trong ứng dụng bridge.

        Cc phần mềm c thể tải từ mạng

        Đn chỉ thị LED nhiều mầu

        Mn hnh hiển thị LCD với hai dng, 16 k tự

        Một Loop-H 3300 c thể được thiết lập l Master hoặc Slave.

        Hỗ trợ tốc độ PRI ISDN

        Ph hợp với cc tiu chuẩn

-         E1-HSDL, ETSI RTR/TM-03036 v ETSI-TS 101 135 (trước đy l ETR 152)

G.SHDSL, G.991-2, G.994-1

.