Kinh doanh bn lẻ
YM:looptelecom 
YM: lam_dtvt

Hỗ trợ giải php
Hỗ trợ kỹ thuật
YM:onlyyou_t_hd 
 

Giới thiệu chung

...........

Loop-AM3440 - A/B l một thiết bị truy cập ghp knh-nối cho số cho php kết hợp đa dạng cc giao diện truy cập số trn đường E1 hay T1 cho cc truyền tải thng thường hoặc chuyển mạch. Thiết bị ny cung cấp truy cập với cc giao diện khc nhau:  mini Quad E1, Quad E1/T1, ATM/ FR, port Router 32 WAN, port 64 WAN Router-A, Router-B,  FOM, Card dịch vụ đầu cuối, MDSL, G.SHDSL, G.703, loại U, X.21/V.11, V.35/V36, RS232, 8RS232, QEM, QFXO, QFXS, 8EM, 12FXS, 12FXO, 24FXS, 24FXO, v Magneto. Những giao diện ny tương thch với cc sản phẩm Loop như l: Loop-H 3900 (MDSL-Multirate Digital Subscriber Line), LoopH3300 v Loop-U 3500 (U). Qu trnh sử dụng những sản phẩm ny, một giao diện DTE c thể được mở rộng thng qua cặp dy đồng. Với nhiều card Quad E1/T1 plug-in, mỗi card c 124/96 time slot cho cc giao diện: G.shdsl, MDSL, U, RS232, X.21, V.36 v V.35 được ghp lại đủ 4 luồng E1/T1, với sự mềm dẻo tương tc khe thời gian cho tất cả cc luồng đầu vo.

            AM3440 cũng đp ứng cho truyền dẫn quang với modul quang ‘plug-in’, cho php kết hợp tới 4 knh E1 tới một giao diện cp quang để kết nối với AM3440 hoặc O9310.

            AM3440-A c khả năng đp ứng 12 ‘single slot’ v 4 ‘mini slot’ plug-in, cn AM3440-B l 3 ‘single slot’ v 4 ‘mini slot’ plug-in. Tất cả cc card giao tiếp v điều khiển c thể dng trong cả hai loại 3440-A v 3440-B, ngoại trừ card nguồn đường dy G.SHDSL v MDSL chỉ dnh ring cho AM3440-A.

            Thiết bị l một bộ kết nối cho hon hảo v c thể hoạt động như l một ‘mini DACS‘. Điều ny c nghĩa l một hay nhiều cổng WAN c thể được dng như một chức năng tch v ghp từ cc luồng E1/T1.

            Loop-AM3440 đp ứng qu trnh điều khiển tại chỗ v chuẩn đon thng qua mn hnh LCD với 40 k tự, 2 dng v cc phm. Cũng c thể sử dụng đầu cuối  VT-100 kết nối tới cổng console. Hơn nữa, thiết bị ny cũng đấp ứng Ethernet, SLIP, Telnet, v SNMP, bởi vậy n c thể được điều khiển v chuẩn đon từ xa.tốt. Một knh quản l trong băng với GUI, cng với hiển thị LCD, sẽ c chỉ thị LED cho tất cả cc card plug-in

.

Cc đặc điểm chnh

............ Đp ứng DS0 DACS (Hệ thống kết nối cho truy cập số) với kết nối cho hon hảo.

............ Bộ điều khiển dual, nguồn dual (-48V) chia sẻ tải.

............ Cấu hnh bảo vệ 1+1, Y-BOX.

............ Cấu hnh bảo vệ 1+1, E1, T1, FOM.

............ Bảo vệ vng PDH , QE1, QT1, FOM, Mini QE1.

............ Đp ứng Console, Telnet, SLIP, SNMP v quản l trong băng.

............ Cổng giao diện tiện lợi cho kết nối hiển thị LCD bn ngoi.

........... Tương thch với SNMP trn cơ sở hệ thống quản l mạng GUI v được đp ứng bởi LoopView v Loop iNMS.

........... Đp ứng 3 loại khung: AM3440-A/AM3440-B/ AM3440C.